Over V.E.T.

Veterinary Educational Training, of V.E.T. is een nieuw onafhankelijk bedrijf, opgericht door dierenarts Froukje de Vries. De naam van het bedrijf en het logo zLogo JPG2ijn gebaseerd op de het idee achter het bedrijf en de toekomst plannen: de diergeneeskundige achtergrond van Froukje en de educatieve achtergrond van het bedrijf. In het logo is dit weergegeven met het paard, wat zich als de slang van het bekende esculaap om een pen wikkelt.

In zowel het logo als de naam van het bedrijf staat de integratie van kennis, gevoel en het paard zelf centraal. Dit geeft de integratie van de verschillende disciplines waarin V.E.T. werkzaam is weer. Hieronder vallen de educatieve achtergrond, de veterinaire achtergrond en het hoefbekappen.

Kennis en begrip. Dat zijn voor Froukje twee heel belangrijk woorden in alle omgang met dieren. Je kan veel truckjes leren, maar tot je begrijpt waarom je een handeling doet en nog belangrijker, wat het met het dier doet, blijven het aangeleerde kunstjes. Pas als je begrijpt hoe iets werkt kun je gaan inspelen op het dier en een echte samenwerking aan gaan, waarbij techniek en gevoel in volledige balans zijn. Vanuit die basis kun je samen met je paard echt gaan trainen en kun je als een team de toekomst tegemoet. Alle werkzaamheden van V.E.T. zijn hierop gebaseerd.

Nou zijn er momenteel verschrikkelijk veel opleidingen die inspelen op de menselijke vraag naar kennis, van homeopathisch behandelen tot reguliere hoefsmid. Van rechtrichten tot osteopathie. Veel van deze opleidingen zijn echter duur en vragen een grote investering in tijd. Dit is voor veel mensen niet direct op te brengen of gaat veel verder in op de materie dan voor hen nodig.

Froukje wil daarom met haar bedrijf mensen de basiskennis geven die ze nodig hebben en die ze kunnen gebruiken om zelf nieuwe informatie te verzamelen en te beoordelen. Ze is van mening dat kinderen bij uitstek open staan voor nieuwe informatie en dat kinderen onze toekomst zijn. Ze richt zich daarom in eerste instantie op kinderen. Als de kinderen op jonge leeftijd leren hoe paarden werken, waarom bepaalde dingen qua rijden en voeding werken zoals ze werken, hebben zij en hun paarden daar hun hele leven lang plezier van.

De cursussen zijn aangepast aan de klant: toegankelijk en betaalbaar, waarbij de diepgang wordt aangepast aan het bestaande kennis niveau van de klanten. Voor kinderen zijn de cursussen ingespeeld op de manier van leren die voor kinderen werkt: praktisch, speelsgewijs en actueel.

Ook bij het werk als hoefbekapper en dierenarts gaat Froukje te werk vanuit het idee dat kennis en begrip aan de basis liggen van een goede samenwerking. Ze ontwikkeld zich continue en zal waar mogelijk uitleggen wat ze doet, waarom ze het doet en wat er in het paard gebeurd.

V.E.T. heeft geen contracten of andere financiële overeenkomsten met de farmaceutische sector waardoor de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. V.E.T. levert laagdrempelige lessen voor iedereen die meer wil leren over paarden. Alle informatie die wordt geleverd via V.E.T. is gebaseerd op wetenschappelijke informatie en persoonlijke ervaring. Daarnaast zijn alle lessen opgesteld in overleg met biologie docente Franka Mourits om een goede opbouw en kwaliteit te garanderen.

Froukje werkt vanuit omgeving Zeist. Door de opzet van de lessen kunnen deze echter op vrijwel iedere locatie worden gegeven. Voor het bekappen en diagnostiek bestrijkt ze heel midden Nederland. In overleg, en bij genoeg klanten, kan ook buiten deze regio worden gewerkt.