Het aanbod

Hoefbekappen:

Eerste bezoek: Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van het paard. Ook de beweging en beenstand worden uitgebreid bekeken. Van daaruit wordt de hoef schoongemaakt en beoordeeld. Dit geeft samen een compleet beeld van de hoefbeenbalans en de hoef zelf. Met deze informatie kan het paard worden bekapt op een manier die voor dat paard op dat moment het beste is.

Vervolg bezoeken: Ook hier wordt naar de beweging gekeken, nu om te bepalen of er iets veranderd is ten opzichte van het laatste bezoek. Deze beoordeling, samen met de gegevens van de voorgaande bekappingen en de feedback van de eigenaar zorgen dat ook nu het paard optimaal kan worden bekapt.

Het huidige les aanbod:

Beweging: Deze module gaat in op alle aspecten die van belang zijn bij de beweging van het paard. De module begint met de bouwstenen van de beweging en gaat van daaruit in op de bewegingsmechanismen die voor het paard en voor u als ruiter van belang zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van praktische en tastbare voorbeelden, zodat u de informatie makkelijk eigen kan maken.

Gedrag: Deze module gaat in op alles wat het gedrag van uw paard kan veroorzaken of beïnvloeden. Hierbij wordt ingegaan op de medische achtergrond van gedrag, maar ook leermechanismen worden aangestipt. Ook zal er nog worden ingegaan op de interactie die ontstaat tussen paard en mens. Aan het einde van de les zal u meer begrip hebben voor de acties van uw paard. Dit begrip zal het aanleren en afleren van gedrag bij uw paard makkelijker en sneller laten verlopen.

Op alle diensten van V.E.T. zijn de algemene voorwaarden van toepassing.