De opzet

Het idee achter V.E.T. is dat iedereen, jong en oud, die net als jij en ik een interesse hebben in paarden, kan worden voorzien van laagdrempelige basis kennis. Om dit te bereiken is alle stof opgedeeld in thema’s, zoals beweging, gedrag, voeding en training. De thema’s staan los van elkaar, waardoor je een enkele les kan volgen of een aantal thema’s. De rode draad zal steeds het complexe samenspel tussen alle elementen zijn waaruit een paard is opgebouwd. Dit kan ervoor zorgen dat er bij een aantal thema’s enige mate van overlap aanwezig is: veel aspecten van het paard spelen een rol bij meerdere processen en komen dus bij meerdere thema’s aan bod. Deze overlap biedt kans op herhaling en zal iedere keer vanuit een ander perspectief worden benaderd. Dit zorgt voor een beter begrip van het geheel. Als tijdens de les blijkt dat de overlap voor het merendeel van de aanwezigen te groot is zal dit in de les worden aangepast.

Omdat de manier van leren en de hoeveelheid informatie die kan worden opgenomen verandert naarmate een kind opgroeit, zijn de meeste thema’s opgesplitst in de volgende leeftijdsgroepen:

  • Basisschool leeftijd: 8-12 jaar
  • Middelbare school leeftijd: 12-16 jaar
  • Jongvolwassenen: 16-20 jaar
  • Volwassenen: > 20

Voor enkele thema’s zal de stof te complex of diepgaand zijn voor jonge kinderen en zullen dan ook niet voor deze groep(en) worden ontwikkeld.

De opsplitsing in de leeftijdsgroepen is gedaan om te waarborgen dat de manier van kennis overdracht en de hoeveelheid kennis geschikt is voor iedereen die bij de les aanwezig is. In overleg is het mogelijk om een les te volgen in een andere leeftijdsgroep.

De lessen worden gegeven op locatie met behulp van verduidelijkingsmateriaal. Afhankelijk van de locatie en leeftijdsgroep zal ik bijvoorbeeld gebruik maken van een presentatie ter verduidelijking en zal er bij de les een hand-out worden bijgeleverd waarop belangrijke punten staan weergegeven en aantekeningen kunnen worden gemaakt. Omdat het vooral voor kinderen belangrijk is om de informatie tastbaar en praktisch te houden zal waar mogelijk, in overleg met de locatie, een brave pony worden gebruikt. Hierbij staan de veiligheid van de kinderen en die van de pony altijd voorop.