Natural Balance

Froukje is, naast dierenarts, ook opgeleid als Natural Balance hoefbekapper. Bij het bekappen combineert ze deze kennis met haar veterinaire achtergrond. Hierdoor kijkt ze bij het bekappen naar het complete paard en kan tijdens het bekappen optimaal rekening houden met de lichamelijke mogelijkheden van het paard.

Bij een b11128640_1061922790487738_9032544674033229122_nekapping gaat Froukje als volgt te werk: Bij een eerste bezoek wordt begonnen met het beoordelen van de beweging en beenstand van het paard en een vraaggesprek met de eigenaar om geschiedenis van het paard te bepalen. Dit in combinatie met een uitgebreide beoordeling van de hoeven geeft een compleet beeld van de hoeven en eventuele problemen. Aan de hand van deze beoordeling wordt het paard vervolgens bekapt. Hierbij wordt alle tijd genomen. Het paard kan zo ontspannen en gaat in veel gevallen bewust meewerken in het proces. Het bekappen wordt op die manier een prettige ervaring voor het paard. Om de kwaliteit te garanderen zal bij vervolg bekappingen het paard met enige regelmaat nog in beweging beoordeeld worden. Het idee hierachter is dat training, behandelingen door bijvoorbeeld osteopaten en blessures het bewegingsverloop kunnen beïnvloeden en het is belangrijk om daar met het bekappen rekening mee te houden.

Natural Balance

Natural Balance is een holistische benadering van het bekappen. Het begint bij het beoordelen van de houding en het bewegingspatroon van het paard. Daarna wordt de hoef bekeken en de balans bepaald. Bij het bekappen wordt vervolgens optimaal rekening gehouden met wat het paard aangeeft.

De visie van Natural Balance over het bereiken van de ideale hoef heeft veel overeenkomsten met het natuurlijk bekappen. Het is gebaseerd op uitgebreid onderzoek van de paardenvoet en de biomechanica binnen het paarden been. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillen in belasting en ondergrond bij wilde paarden, waar het ideaal beeld in veel gevallen op is gebaseerd, en bij de paarden die wij in Nederland in de wei hebben staan. Het doel is een gezonde hoef, zonder ijzers, waarbij het paard zijn volledige bewegingspatroon kan benutten. Bij paarden met medische problemen wordt per geval bekeken of het paard beter beweegt met of zonder ijzers. Als een paard baad heeft bij ijzers, zal het paard worden beslagen, dit is dan ook het grootste verschil tussen natuurlijk bekappers en Natural Balance. Voor het beslaan wordt samengewerkt met ervaren Natural Balans hoefsmeden.